Vakblad beveilging, februari 2011
Nieuwsbrief Crisisbeheersing, Min. van BZK, februari 2006,