Extra colleges

Bijscholingsdag

Hoewel de hoofdlijnen van De Haagse Methodiek (DHM) hetzelfde zijn gebleven, zijn er in de loop der tijd diverse aanpassingen en verbeteringen aangebracht.

Dit betreft het bijwonen van een dagsessie waarbij de essenties van de post-HBO Registeropleiding worden behandeld. U ontvangt dan tevens de meest recente versie van de DHM-syllabus. Na deelname aan de DHM-Bijscholingsdag ontvangt u een schriftelijk Bewijs van Deelname.

Inhoud van de bijscholing
Het programma van de DHM-bijscholingsdag omvat: - Traject bepaling Incident Beheersbaar (Ib afhankelijk van Tv) - Case ISA korte route (ISAK) - Bespreken uitwerkingen case ISAK - Lunch - Maken Case ISA MOC (ISAL) Bespreken uitwerkingen case ISAL - Vanuit SMP uitvoeren complete ISA - Stelsel Bewaken en Beveiligen versus plan-EBO professioneel

Voor wie?
De DHM Bijscholingsdag is bedoeld voor hen die het diploma post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® langer dan drie jaar geleden hebben behaald en die graag op de hoogte gesteld willen worden van de huidige stand van De Haagse Methodiek (DHM) en/of een Bewijs van Bijscholing nodig hebben.

Organisatie en docenten 
De door de heren mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec ontwikkelde post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

Opleidingsduur en prijs
De bijscholingsdag bestaat uit 1 lesdag van 10.00 - 16.00 uur in De Meern.
De prijs bedraagt € 649,00 inclusief syllabus en lunch, exclusief BTW
Na afloop ontvangt u een Bewijs van Deelname.

Planning en inschrijven.
Woensdag 06 november 2019,  klik hier om u in te schrijven.
Vrijdag 13 december 2019,  klik hier om u in te schrijven.


Herhalingscursus

Voorafgaand aan het herexamen kunnen de deelnemers  die recentelijk zijn gezakt voor het DHM examen de 2-daagse herhalingscursus volgen.
De herhalingscursus biedt de deelnemers een grotere slagingskans bij het herexamen.
Zij volgen de 4e en 5e collegedag van de lopende DHM opleiding en krijgen vrijstelling voor het werkstuk, die reeds in de vorige opleiding is gemaakt.
Tijdens deze collegedagen worden de belangrijkste onderwerpen behandeld, waarbij de deelnemer gebruik maakt van zijn of haar eigen DHM syllabus (verkregen bij de vorige opleiding). Daarnaast bieden we deze deelnemers de kans om extra vragen te stellen.

De herhalingscursus bestaat uit 2 collegedagen van 13.30 - 17.30 uur in De Meern.
De prijs voor de herhalingscursus bedraagt € 395,00 exclusief BTW

Planning
Vrijdag 4 en 11 oktober 2019, klik hier om u in te schrijven.


Herexamen

Voor degene die recentelijk zijn gezakt voor het DHM examen kunnen conform de voorwaarden DHM éénmalig opgaan voor het herexamen.
Wanneer de deelnemer zakt voor het herexamen, rest hem of haar nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de herhalingscursus.
Alleen na het volgen van de herhalingscursus geldt dat de deelnemer nog 1x aan het herexamen mag deelnemen. 

Het herexamen bestaat uit 1 middag van 14.00 - 17.00 uur in De Meern.
De prijs voor het herexamen bedraagt € 289,00 exclusief BTW.

Planning
Vrijdag 15 november 2019,  klik hier om u in te schrijven.
Dinsdag 10 december 2019,  klik hier om u in te schrijven.