Extra colleges

Bijscholingsdag

Hoewel de hoofdlijnen van De Haagse Methodiek (DHM) hetzelfde zijn gebleven, zijn er in de loop der tijd diverse aanpassingen en verbeteringen aangebracht.

Dit betreft het bijwonen van een dagsessie waarbij de essenties van de post-HBO Registeropleiding worden behandeld. U ontvangt dan tevens de meest recente versie van de DHM-syllabus. Na deelname aan de DHM-Bijscholingsdag ontvangt u een schriftelijk Bewijs van Deelname.

Inhoud van de bijscholing
Het programma van de DHM-bijscholingsdag omvat: - Traject bepaling Incident Beheersbaar (Ib afhankelijk van Tv) - Case ISA korte route (ISAK) - Bespreken uitwerkingen case ISAK - Lunch - Maken Case ISA MOC (ISAL) Bespreken uitwerkingen case ISAL - Vanuit SMP uitvoeren complete ISA - Stelsel Bewaken en Beveiligen versus plan-EBO professioneel

Voor wie?
De DHM Bijscholingsdag is bedoeld voor hen die het diploma post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® langer dan drie jaar geleden hebben behaald en die graag op de hoogte gesteld willen worden van de huidige stand van De Haagse Methodiek (DHM) en/of een Bewijs van Bijscholing nodig hebben.

Organisatie en docenten 
De door de heren mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec ontwikkelde post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

Opleidingsduur en prijs
De bijscholingsdag bestaat uit 1 lesdag van 10.00 - 16.00 uur in De Meern.
De prijs bedraagt € 649,00 inclusief syllabus en lunch, exclusief BTW
Na afloop ontvangt u een Bewijs van Deelname.

Planning en inschrijven.
Woensdag 06 november 2019, klik hier om u in te schrijven.
Vrijdag 13 december 2019, klik hier om u in te schrijven.


Herexamen

Voor degene die recentelijk zijn gezakt voor het DHM examen kunnen conform de voorwaarden DHM éénmalig opgaan voor het herexamen.
Het herexamen bestaat uit 1 middag van 14.00 - 17.00 uur in De Meern.
De prijs voor het herexamen bedraagt € 289,00 exclusief BTW.

Planning
Woensdag 26 juni 2019, klik hier om u in te schrijven.
Vrijdag 15 november 2019, klik hier om u in te schrijven.
Dinsdag 10 december 2019, klik hier om u in te schrijven.