Extra colleges

Inzicht in DHM

Met Inzicht in DHM worden de deelnemers bekend gemaakt met de beginselen van DHM Security Management® en wordt een opmaat geboden naar de post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®.

Programma ‘Inzicht in DHM’

 • Geen Beveiligingsplan maar Security Management Pakket (SMP)
 • Reader DHM Security Management
 • Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding (BEVOB)
 • Case Security Beleidsplan (SBP)
 • Het Risicoprofiel (RIPRO)
 • Basis Security Plan (BSP)
 • Bewakingsplan (BWP)
 • De Bedrijf Security Manager (BSM), inclusief overzicht KSBO
 • Het plan Interne Beveiligingsorganisatie (plan IBO)
 • Het plan Externe Beveiligingsorganisatie (plan EBO)
 • Case INCI/DETAR
 • De Interne Security Audit (ISA)
 • Aantoonbaar aanwezig volgens Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding
 • Ib (Incident beheersbaar)
 • Tv (tijd voldoende)

Voor wie?
Voor iedereen die kennis wil maken met de beginselen van DHM Security Management® (geen voorkennis nodig).

Organisatie en docenten
De opleiding 'Inzicht in DHM' wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

Opleidingsduur en prijs
1 lesdag van 09.00 - 17.30 uur.
De prijs bedraagt € 595,00 inclusief lesmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Na afloop ontvangt de cursist een Bewijs van Deelname.

Planning en inschrijven
Binnenkort beschikbaar.


Bijscholingsdag

Hoewel de hoofdlijnen van De Haagse Methodiek (DHM) hetzelfde zijn gebleven, zijn er in de loop der tijd diverse aanpassingen en verbeteringen aangebracht.

Dit betreft het bijwonen van een dagsessie waarbij de essenties van de post-HBO Registeropleiding worden behandeld. U ontvangt dan tevens de meest recente versie van de DHM-syllabus. Na deelname aan de DHM-Bijscholingsdag ontvangt u een schriftelijk Bewijs van Deelname.

Inhoud van de bijscholing
Het programma van de DHM-bijscholingsdag omvat: - Traject bepaling Incident Beheersbaar (Ib afhankelijk van Tv) - Case ISA korte route (ISAK) - Bespreken uitwerkingen case ISAK - Lunch - Maken Case ISA MOC (ISAL) Bespreken uitwerkingen case ISAL - Vanuit SMP uitvoeren complete ISA - Stelsel Bewaken en Beveiligen versus plan-EBO professioneel

Voor wie?
De DHM Bijscholingsdag is bedoeld voor hen die het diploma post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® langer dan drie jaar geleden hebben behaald en die graag op de hoogte gesteld willen worden van de huidige stand van De Haagse Methodiek (DHM) en/of een Bewijs van Bijscholing nodig hebben.

Organisatie en docenten 
De door de heren mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec ontwikkelde post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

Opleidingsduur en prijs
De bijscholingsdag bestaat uit 1 lesdag van 10.00 - 16.00 uur in De Meern.
De prijs bedraagt € 389,00 inclusief syllabus en lunch, exclusief BTW
Na afloop ontvangt u een Bewijs van Deelname.

Planning en inschrijven.

Donderdag 10 juni 2021. Klik hier om u in te schrijven.

Herhalingscursus

Voorafgaand aan het herexamen kunnen de deelnemers  die recentelijk zijn gezakt voor het DHM examen de herhalingscursus volgen.
De herhalingscursus biedt de deelnemers een grotere slagingskans bij het herexamen. Zij volgen de 4e en 5e collegedag van de lopende DHM opleiding en krijgen vrijstelling voor het werkstuk, die reeds in de vorige opleiding is gemaakt.

Tijdens deze college middagen worden de belangrijkste onderwerpen behandeld, waarbij de deelnemer gebruik maakt van zijn of haar eigen DHM syllabus (verkregen bij de vorige opleiding). Daarnaast bieden we deze deelnemers de kans om extra vragen te stellen.

De herhalingscursus bestaat uit 2 college middagen van 13.30 - 17.30 uur in De Meern.
De prijs voor de herhalingscursus bedraagt € 389,00 exclusief BTW

Planning en inschrijving
Vrijdag 15 en 29 oktober. Klik hier om u in te schrijven


Herexamen

Voor degene die recentelijk zijn gezakt voor het DHM examen kunnen conform de voorwaarden DHM éénmalig opgaan voor het herexamen.
Wanneer de deelnemer zakt voor het herexamen, rest hem of haar nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de herhalingscursus.
Alleen na het volgen van de herhalingscursus geldt dat de deelnemer nog 1x aan het herexamen mag deelnemen. 

Het herexamen bestaat uit 1 middag van 14.00 - 17.00 uur in De Meern. 

De prijs voor het herexamen bedraagt € 289,00 exclusief BTW.

Planning en inschrijving
Vrijdag 25 juni 2021. Klik hier om u in te schrijven.